Kalkulacija

Oblaganje zidova

 

3.10.00      Lepljenje Rigips ploča na zidove – suvo malterisanje

3.20.40     Termoizolacija zidova iznutra lepljenjem Rigitherm PS sendvič ploča sa stiroporom i parnom branom

3.21.00     Termoizolaciono i zvučnoizolaciono oblaganje zidova sa Rigips CW/UW profilima distancerima pričvršćenim na masivni zid 

3.22.00     Termoizolaciono  oblaganje zidova sa CW/UW 75 mm samostojećom metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12.5 mm,

3.21.90     Climafit protecto oblaganje zida – sistem saštite od elektromagnetnog zračenja sa jednom ili dve ploče

3.21.00     Apsorbersko oblaganje zida sa CD/UD potkonstrukcijom i Gyptone Big pločama za apsorpciju zvuka

 

Pregradni zidovi

3.40.01     Pregradni zidovi 75 mm (50/75) sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm

3.40.02    Pregradni zidovi 100 mm (75/100) sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm

3.40.03    Pregradni zidovi 125 mm (100/125) sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm

3.40.04    Pregradni zidovi 100 mm (50/100) sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm

3.40.05   Pregradni zidovi 125 mm (75/125) sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm

3.40.06   Pregradni zidovi 150 mm (100/150) sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips RB pločama 12,5 mm

3.41.01    Pregradni zidovi 50+50/min.155 mm sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12,5 mm

3.41.04    Instalacioni zidovi 50+50/min. 155 mm, odnosno 75+75/min 205mm, 100+100/min. 255 mm za montažu sanitarnih elemenata i provođenje instalacija vodovoda i kanalizacije

3.41.20   Pregradni zid između dva stana 220 mm sa dvostrukom metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obložen Rigips pločama 12,5 mm sa petom pločom 12,5 mm između dva CW profila

 

Pregradni zidovi sa specijalnim pločama

3.42.01  Pregradni zidovi 155 mm (100/155) sa obostranom oblogom od Dekor ploča 12,5 mm sa dezeniranim tapetom

5.55.01  Pregradni zid 150 mm (100/150) za zaštitu od rendgenskog zračenja sa pločama kaširanim olovnom folijom debljine 1 mm (opcije: od 0.5 – 3 mm)

3.65.05  Pregradni zid sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obložen sa Rigidur H pločama debljine od 12,5 mm

 

Oblaganje potkrovlja i plafona

4.70.05  Oblaganje potkrovlja sa CD/UD potkonstrukcijom ili alternativno sa Hut profilima Rigips RB pločama 12,5 mm

4.05.21   Oblaganje plafona sa CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RB pločama 12,5 mm (9,5 mm) sa jednim ili dva sloja ploča, sa minimalnim odstojanjem

 

Spušteni kasetni plafoni (montažno- demontažni)

Minerval 12 – plafonske ploče od kamene vune velike gustine za vrhunsku apsorpciju, kasetni plafon

Casoprano spušteni kasetni plafoni rastera 60×60 cm i 60×120 cm od gips ekoloških ploča

Ecophon Super GA kasetni spušteni plafon za vrhunsku apsorbciju i otpornost na udarce (60×60, 120×60, 160×60, 180×60, 200×60, 240×60 cm)

4.07.50-56    Gyptone Active Air (kasetni) spušteni plafoni rastera 60×60 cm za optimalnu akustiku i prečišćavanje vazduha (spojevi A, E15 I D1)

4.07.41   Gyprex spušteni (kasetni) plafoni rastera 60×60 i 60×120 cm Gyprex Satinspar – obložen folijom za prostore sa velikom vlagom Gyprex BIOASEPTA – za čiste sobe (fungicid i biocid)

 

Suvi estrisi (podni sistemi)

7.05.00   Rigidur suvi estrih sa pločama u dva sloja 12,5 mm (ili 2×10 mm), bez dodatne izolacije ili sa kaširanim pločama sa izolacijom od mineralne vune, stiropora ili izolacije sa drvenim vlaknima

7.10.00   Rigiplan suvi estrih sa dva sloja ploča debljine 12,5 mm ; Rigiplan PS Suvi estrih sa dva sloja ploča 12,5 mm

 

Vodootporni sistemi

 

4.10.13   Spušten plafon otporan na požar EI30 (odozdo) nezavisan od masivne tavanice, sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i dva sloja vatrootpornih Rigips ploča RF 12,5 mm

4.10.22  Spušteni plafoni otporni na požar EI 90 (odozdo) nezavisni od međuspratne konstrukcije sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom, nonijus vešaljkama i dva sloja vatrootpornih ploča 20 mm, koristi se i kod oblaganja tavanica od trapeznog lima

4.10.41   Spušten plafon otporan na požar EI 90 (odozdo), nezavisan od međuspratne tavanice, sa potkonstrukcijom od hut profila i Rigips ploča debljine 20 mm

4.11.11   Spušten plafon otporan na požar EI 30 (odozgo), nezavisan od međuspratne tavanice sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom, mineralnom vunom i RF Rigips pločama debljine 15 mm

4.11.22   Spušteni plafon otporan na požar EI90 (odozgo i odozdo) nezavisan od međuspratne tavanice sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom, nonijus vešaljkama i dva sloja vatrootpornih RF ploča 20 mm

4.12.11   Spušten plafon otporan na požar EI 30 (odozdo) bez vešaljki, sa udvojem CW konstrukcijom, sistemom „leđa na leđa“, sa mineralnom vunom i RF Rigips pločom debljine 18 mm

4.20.22   Spušten plafon otporan na požar EI 30 (odozdo), sa metalnom potkonstrukcijom za tavanice od lakog betona ili šupljih elemenata i RF Rigips pločama 12,5 mm

4.40.20   Spušten plafon otporan na požar EI 30 (odozdo) za armiranobetonske tavanice sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i Rigips RF pločama debljine 12,5 mm

4.50.21   Spušteni plafon otporan na požar EI 60 (odozdo), direktno pričvršćen za drvene grede sa hut profilima i vatrootpornim pločama RF 2×15 mm

4.10.25    Spušteni plafon otporan na požar EI 120 (odozdo) nezavistan od masivne tavanice, sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i dva sloja matrootpornih RF ploča2xRF 15 + 2x 12,5 mm

4.70.15   Oblaganje potkrovlja za otpornost na požar EI 30 – EI 90 sa metalnom CD/UD potkonstrukcijom i 1-3 sloja Rigips RF ploča 15 mm

Oblaganje trapezastog lima krova za otpornost na požar F30 vatrootpornim Ridurit Glasoroc F pločama 20 mm

3.40.01  Pregradni zidovi otporni na požar EI30 75 mm (50/75), sa metalnom potkonstrukcijom jednoslojno obloženom Rigips vatrootpornim RF pločama 12,5 mm

3.40.05   Pregradni zidovi otporni na požar EI90 (75/125), sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips vatrootpornim RF pločama 12,5 mm

3.60.20  Pregradni zidovi otporni na požar EI 60 sa metalnom CW/UW potkonstrukcijom jednoslojno obloženim vatrootpornim Die Dicke gipskartonskim pločama 20 mm

3.40.10  Pregradni zidovi otporni na požar EI 120 i EI 180 (75/150) sa metalnom potkonstrukcijom troslojno obloženom vatrootpornim RF pločama 12,5 mm

3.75.10  Zakrivljen Riflex pregradni zid otporan na požar EI 30 62 mm (50/62) sa metalnom potkonstrukcijom obloženom Riflex Glasroc F savitljivim pločama 6 mm

3.62.05   Pregradni hibridni zid GF Top, otporan na požar EI 90 sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW (50/75/100) dvoslojno obložen sa Rigidur H i RF pločama debljine 12,5 mm

3.40.31  Duo’Tech pregradni zidovi otporni na požar EI 30 sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW jednoslojno obloženo Duo’Tech RB 25 mm pločama

3.40.32  Duo’Tech pregradni zidovi otporni na požar EI 90 sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW jednoslojno obložen sa Duo’Tech RF 25 mm pločama

3.80.10   Oblaganje zida ili šaht zid otporan na požar EI 90, obostrano, sa metalnompotkonstrukcijom i dva sloja Ridurit Glasroc F ploča 20 mm samo sa jedne strane

3.80.11   Oblaganje zida ili šaht zid otporan na požar EI120 obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom dvoslojno obloženom Rigips vatrootpornim pločama „Die Dicke“ 25 mm samo sa jedne strane

3.80.12   Oblaganje zida ili šaht zid otporan na požar EI30 obostrano, samo sa jedne strane, sa metalnom potkonstrukcijom i dva sloja vatrootpornih RF ploča 12,5 mm

3.80.13   Oblaganje zida ili šaht zid otporan na požar EI90 obostrano, samo sa jedne strane sa metalnom CW/UW potkonstrukcijom i tri sloja vatrootpornih RF ploča 15 mm

3.80.14   Oblaganje zida ili šaht zid otpornan na požar EI 60, obostrano, bez potkonstrukcije, sa dva sloja vatrootpornih Rigips Die Dicke ploča 20 mm samo sa jedne strane (maksimalna širina šaht zida 2 m)

3.80.15   Oblaganje zida ili šaht zidova otpornih na požar EI90, obostrano, bez potkonstrukcije i sa dva sloja Ridurit Glasroc F ploča 20 mm (max. širina šaht zida 2 m)

3.80.16   Oblaganje zida ili šaht zid otporan na požar EI60, obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW i sa dva sloja vatrootpornih RF ploča 15 mm samo sa jedne strane

3.80.17   Oblaganje zida ili šaht zid otporan na požar EI90, obostrano, sa metalnom potkonstrukcijom CW/UW i sa dva sloja vatrootpornih Die Dicke ploča 20 mm samo sa jedne strane

6.10.11/17   Oblaganje čeličnih stubova za otpornost na požar F30, F60, F90 i F120, vatrootpornim Ridurit Glasoroc F pločama sa tri ili četiri strane

6.10.21/25   Oblaganje I 200 čeličnih grednih nosača za otpornost na požar vatrootpornim Ridurit Glasroc F pločama sa tri strane EI30 – EI180

6.80.10   Oblaganje kablovskih kanala od uticaja požara iznutra, klasa protivpožarnosti E30-E90

6.85.10   Oblaganje kablovskih kanala od uticaja požara spolja, klasa protivpožarnosti E30-E120

 

1
 .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
3.20.40

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.21.00

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.

3.22.00

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

 

3.21.90

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

 

.

.

.

..

.

2


3.40.01

3.40.01
.
.
.
.
.

3.40.02

3.40.02

.

.

.

.

.

3.40.03

3.40.03

.

.

.

.

.

3.40.04

3.40.04

.

.

.

.

.

3.40.05

3.40.05

.

.

.

.

.

3.40.06

3.40.06

.

.

.

.

.

3.41.01

3.41.01

.

.

.

.

.

3.41.04

3.41.04

.

.

.

.

.

3.41.20

3.41.20